Banner Byskovparken

Forsikring

Ejerforeningen har tegnet lovpligtig bygningsforsikring hos Alm. Brand Forsikring A/S
Der er en selvrisiko på en skade på 14.500,- kr.

Forsikringen dækker:
Brand og El-skade
Den direkte skade på det forsikrede ved ildsvåde (brand).
Glas.
Sanitet
Håndvaske, wc-kummer.
Insekt og svamp
Den direkte skade på det forsikrede ved angreb af træ- og murødelæggende insekter og svamp.
Udvidet rørskade
Ved udvidet rørskade forstås skjulte rør, der er indstøbt eller skjult under gulv,
i kanaler eller krybekælder, i vægge, skunkrum eller lignende
(forsikringen dækker ikke skader på synlige rør, radiatorer og reguleringsventiler).
Hvis din lejlighed udsættes for en skade, der kan være dækket af bygningsforsikringen,
så skal du meddele det til ejerforeningens kontor, så de kan anmelde skaden til ejendommens
forsikringsselskab.